Lao Ce: Tao Te King


itt tudod on-line elolvasni

Lao Ce valószínűleg az i. e. 4. században élt
kínai filozófus, aki a Tao határtalanságát,
a nem cselekvés művészetét, a szavak nélküli tanítást tanította.
Itt tudhatsz meg róla bővebbet.

sri lanka nyaralás
AZ ÚT

Az út, mely szóba-fogható,
nem az öröktől való;
a szó, mely rája-mondható,
nem az örök szó.
Ha neve nincs: ég s föld alapja,
ha neve van: minden dolgok anyja.

Ezért:
aki vágytalan,
a nagy titkot megfejtheti,
de ha vágya van,
csak a dolgokat szemlélheti.
E kettő mögött közös a forrás,
csupán nevük más.
Közösségük: csoda,
s egyik csodától a másik felé tárul
a nagy titok kapuja.


sri lanka körút
Vekerdi József fordításában:

Buddha beszédei


Itt tudod on-line elolvasni

vagy válassz a jobb oldali menüből


sri lanka körút


sri lanka körút


Tartalom

Buddha élete

Buddha születése
Buddha távozása otthonából
Buddha megvilágosodása
Buddha tanító útjának kezdete
Buddha ellenfelei
Buddha halála

Beszédek

A tan kerekének elindítása
A tűzbeszéd
A szerzetesi élet szabályai
Az indulatok megsemmisítése
Félelem és rettegés
Megtisztulás
A szenvedések láncolata (hosszabb beszéd)
A szenvedések láncolata (rövidebb beszéd)
Erdei remeteség
A gondolatok kordában tartása
Példázat a fűrészről
Példázat a kígyóról
Csalétek
Példázat a keményfáról
A csordapásztor (hosszabb beszéd)
A csordapásztor (rövidebb beszéd)
Szaccsaka
A létszomj kioltása
Az asszapurai beszéd
Életelvek
Pótalija
Dzsívaka
Kutyautánzó
Abhaja királyfi
Málunkjáputta
Vaccshagotta; példázat a tűzről
Mágandija
Szakuludáji
Amit szeretünk
Asszalájana
ÉszukáriLonely Planet: Sri Lanka

itt rendelheted meg

sri lanka körút

A könyv utolsó kiadása 2012-ben jelent meg.

Minden megtalálható benne, ami a Sri Lankára

utazó turistának szüksége lehet: szálláshelyek,

vendéglátóhelyek, látványosságok, busz- és vonat-

menetrendek, s persze nem utolsósorban mindez árakkal.


Fellelhetőek benne térképek, történelmi

háttéranyagok, természeti helyek leírásai,

az állat- és növényvilág ismertetése....,

egyszóval minden, amikre szükség lehet...

Angol nyelvű.

Tibeti Halottaskönyv

itt tudod on-line elolvasni,

vagy nézz meg róla egy videót.
sri lanka körút      sri lanka körút


Tibeti könyv életről és halálról

itt tudod on-line elolvasni

sri lanka körút


Valpola Rahula
-
Amit Buddha tanított...  


itt olvashatod el angol nyelven

magyar nyelven (folyamatban)

sri lanka körút          sri lanka körút


Dobosy Antal :

Zen szöveggyűjtemény

Szútrák, kóanok, versek,
eredeti tanulmányok
és mai modern zen írások


Megvásárolható a Buddhista Főiskolán (vagy itt)
sri lanka körút

Tükörben látjuk a világot


Tükörben látjuk a világot. De vajon mennyire látunk tisztán és egyáltalán mit is látunk? Látjuk-e a valóságot, látjuk-e a tükröt, látjuk-e magunkat? Látjuk-e a világ igazi természetét? Látjuk-e a magunk igazi természetét? Millió a kérdés, amire megoldást keresünk. De egyetlen a válasz, ami meglátásra vár.

A tükör akkor látja el tökéletesen a funkcióját, ha azt, ami benne látszik, torzítás nélkül mutatja meg. A tükör nem a valóságot adja vissza, a tükörben egy látszatvilág mutatkozik meg, az a világ, amit látunk. De a jó tükör a világ igaz voltát is megjeleníti. Azaz nem torzít. Nem mondja a benne megjelenő dolgokról, hogy ez a valóság; nem mondja, hogy ez fontosabb annál; nem mondja, hogy ez jó, az rossz; nem mondja, hogy ez kék, az piros; nem mondja, hogy ez ilyen, az olyan. Nem mond semmit arról, ami benne megjelenik, sem arról, amit tükröz. Egyáltalán nem mond semmit. Nem beszél a tükörről, csak tükröz. Ha az tiszta és szennyezetlen.

A zen célja azt az életet, azt a tudatállapotot megvalósítani, amit a tiszta tükör szimbolizál. Mi a tiszta tükör? Mi a tiszta tudat?- Ez nem két kérdés, csak egy. Ki vagyok én? - Erre a kérdésre
ugyanaz a felelet. Csak tedd, csak csináld azt, amit tenned kell! Amit tenni akarsz. Ami lenni szeretnél. Aki lenni szeretnél. Ne tegyél hozzá semmit! Csak tedd! - De tedd!

A zen embere ilyen egyszerű. Nem bonyolítja a világot, a sorsát, a gondolatait. Nem gondol arra, amikor cselekszik, hogy ez a valóság; sem arra, hogy ez fontosabb amannál; sem arra,
hogy ez jó, amaz rossz; sem arra, hogy ez ilyen, az olyan. Nem akar jó lenni, nem akar előnyösen tenni, nem akar mást, csak tevékenynek lenni. Csak azzá akar lenni, amit éppen csinál.

Mi, amikor zent gyakorlunk, nem azért meditálunk, nem azért ülünk, énekelünk, borulunk le, hogy okosabbak legyünk, hogy különleges képességeket sajátítsunk el, vagy netán
egészségünket megőrizzük. Nem különböző okokból gyakoroljuk a zent. Mégis elsajátítunk különleges képességeket, mégis egészségesebbek leszünk, mégis sokat tanulunk. Ezt tudjuk,
de ha a zen gyakorlás tiszta, akkor mindezek nem befolyásolnak.
A gyakorlás a tiszta tudatért folyik, azért a tudatért, melyet évezredek óta keres az emberiség.

Mi látni akarunk. Tisztán akarunk látni. Mentesen akarunk látni. Mikor gyakorlunk, akkor csak gyakorlunk. De gyakorlunk. Ez igazi zen gyakorlás. Még a céloktól is mentes gyakorlás.
A tiszta cselekvés gyakorlása.

Dobossy Antal

Agócs Tamás:

Buddhista ismeretelmélet


Megvásárolható a Buddhista Főiskolán (vagy itt)sri lanka körút

BEVEZETŐ
1. Gondolkodás és megismerés
2. A létezők osztályai
3. A négy pecsét
4. A függő keletkezés általános tétele
5. A két igazság
6. Az önjegyű tárgy és az érzékelés
7. A fogalomalkotás
8. A fogalmak kizárásos megkülönböztetése
9. A negatív jelenségek
Ismeretelméleti terminusok szótára


"Egyszer Szénija Bimbiszára király meglátogatta a Magasztost, elé
járulva tiszteletteljesen üdvözölte őt, majd a közelében letelepedve
 így szólt a Magasztoshoz:

- Uram, amikor egyedül voltam, magányomban a következő gondolat ötlött az
elmémbe. A Titthija-iskolához tartozó paribbádzsakák minden félhónap
 tizennegyedik, tizenötödik és nyolcadik napján összegyűlnek és elmondják
tanításaikat. Az emberek pedig elmennek, hogy meghallgassák őket.
Rokonszenv és hit tölti el őket, és a Titthija-iskolához tartozó paribbádzsakák
követőivé válnak. Mi lenne, ha a Tiszteletreméltók szintén összegyűlnének minden félhónap tizennegyedik, tizenötödik és nyolcadik napján?

Egyszer a Magasztos, miután tanította a szerzeteseket, így szól hozzájuk:

- Szerzetesek, megparancsolom nektek, hogy ezentúl gyűljetek össze minden félhónap tizennegyedik, tizenötödik és nyolcadik napján." (...)

Mahávagga II.1.3-4

A vallomás szavai

Pátimókkha

A korai buddhizmus szerzetesi szabályzata

megvásárolható a Buddhista Főiskolán (vagy itt)

sri lanka körút

BEVEZETÉS A SZERZETESI ÉLETMÓDBA


Felvétel a közösségbe
Szertartások
Tilalmak
Alamizsna
Öltözék
Pénz
A vallomás szavainak eredete
A mű szerkezete
A mű egyes hinajana iskolák által megőrzött
változatainak összehaonlító táblázata

A VALLOMÁS SZAVAI

Bevezetés
Jóvátehetetlen vétségekre vonatkozó
szabályok
Rendi Gyűlésen megvitatandó
vétségekre vonatkozó szabályok
Kétséges ügyekre vonatkozó szabályok
Megvallandó vétségek,
melyek elkobzást vonnak maguk után
Megvallandó vétségekre
vonatkozó szabályok
Meggyónandó vétségekre
vonatkozó szabályok
Életmóddal kapcsolatos előírások
Az ügyek elrendezésére
vonatkozó szabályok

Dhammapada

itt tudod online elolvasni

vagy válassz a jobb oldali menüből

sri lanka körút
Iker-versek
Törekvés
Gondolat
Virágok
Balgák
Bölcsek
Szentek
Ezer
Gonoszság
Ütés
Öregség
Önmaga
Világ
Megvilágosultak
Boldogság
Vonzódás
Harag
Szenny
Törvényben járók
Út
Különfélék
Pokol
Elefánt
Szomj
Szerzetes
Bráhmana